خانه / ۱۳۹۷ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۷

تو را دوست میدارم

فریا|تورا دوست میدارمت احمد شاملو|

تو را به جای همه زنانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارمتو را به جای همه روزگارانی که نمی‌زیسته‌ام دوست می‌دارمبرای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرمبرای خاطر برفی که آب می‌شود، برای خاطر نخستین گل برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمی‌رماندشانتو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارمتو را …

ادامه نوشته »